Bankrut może zbankrutować? Szalony dzień na giełdach

Czwartkowe wydarzenia, podobnie jak te sprzed tygodnia, wymykają się racjonalnej analizie. Inwestorami znw rządzą emocje, co zazwyczaj źle się kończy. Dziś jednak to posiadacze długich pozycji mogli...

04.11.2011

Moskiewskie rozmowy klimatyczne

Środowisko

Andrzej Kraszewski, minister środowiska stojący na czele polskiej delegacji wraz z Connie Hedegaard, Komisarz UE ds. działań klimatycznych wzięli udział w Moskwie w spotkaniach poświęconych tematyce...

04.11.2011

Pracodawcy proponują nowy model zbiorowego prawa pracy

Obowiązujące ustawy regulujące zbiorowe stosunki pracy zostały uchwalone w 1991 roku. Aby dostosować prawo do nowych realiów społeczno-ekonomicznych, a także umożliwić pełną realizację konstytucyjnej...

04.11.2011

UE: Zielona księga w sprawie przyszłości VAT

Kompleksowy system podatku VAT powinien zmniejszyć koszty operacyjne ponoszone przez użytkowników, obciążenia biurokratyczne administracji oraz ograniczyć próby oszustw - takie zdanie przedstawiła...

04.11.2011