Minister sprawiedliwości poprowadził kolejny wykład

Każdy z obecnych dzisiaj na sali zgodzi się ze mną że, prawo powinno być przyjazne obywatelowi, a zadaniem władzy ustawodawczej i wykonawczej jest uczynienie wszystkiego, aby prawo nie stwarzało nam...

18.06.2011

Lotnisko w Szymanach dostanie kolejne 93 ha ziemi

Wojewoda warmińsko-mazurski przekaże 93 ha ziemi leżącej tuż przy lotnisku w Szymanach staroście szczycieńskiemu - na tym terenie ma powstać infrastruktura przyszłego lotniska pasażerskiego.

17.06.2011

MF prosi samorządy o opinie... Ponownie

Samorząd terytorialny

MF ponownie zwróciło się do samorządów z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej stosowania w jednostce samorządu terytorialnego budżetu zadaniowego.

17.06.2011

Powstanie nowy tryb udostępniania informacji publicznej

Samorząd terytorialny

MSWiA przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowego (piątego) trybu...

17.06.2011

Sukces internetowego spisu powszechnego

Samorząd terytorialny

Wczoraj (tj. 16 czerwca) upłynął termin, do którego można było spisać sie w Narodowym Spisie Powszechnym 2011 drogą elektroniczną. Już teraz wiadomo, że cała akcja zakończyła sie sporym sukcesem,...

17.06.2011

Kłopoty z tworzeniem komisji ds. błędów medycznych

Do końca roku muszą powstać przy wojewodach komisje orzekające w przyspieszonym trybie, czy doszło do błędu medycznego. Trafić do nich mają m.in. przedstawiciele samorządów medycznych i prawniczych.

17.06.2011

Prokurator Pasionek chce odwieszenia

Prawnicy

Natychmiastowego cofnięcia decyzji o zawieszeniu w obowiązkach prokuratora dopomina się Marek Pasionek, który nadzorował śledztwo smoleńskie....

17.06.2011

Nowa Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ePUAP

Samorząd terytorialny

Nowa wersja aplikacji Elektroniczna Skrzynka Podawcza dostępna jest już za pośrednictwem ePUAP. Oprócz nowego wyglądu, wprowadzono także nowe funkcjonalności.

17.06.2011

ZNP przeciw nowym ramowym planom nauczania

Samorząd terytorialny

ZNP poddał ostrej krytyce projekt rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

17.06.2011

Doradcy prawni z OC i z ograniczeniami

Określenie zakresu usług, wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz zachowania tajemnicy zawodowej przez magistrów prawa to najważniejsze poprawki wprowadzone wczoraj do...

17.06.2011

Sędziowie wojskowi jak cywilni

W razie likwidacji sądu wojskowego jego sędzia może przejść do powszechnego. Z chwilą powołania na urząd w sądzie cywilnym sędzia mundurowy zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej tak stanowi...

17.06.2011