Rodzina na Swoim w III kwartale w liczbach

Budownictwo

Trzeci kwartał 2011 roku był najlepszym w dotychczasowej historii programu Rodzina na Swoim. Podpisano 14 355 tys. umw kredytowych na łączną kwotę 2,95 mld złotych....

14.11.2011

Rząd szuka oszczędności w urzędniczych pensjach

Ubezpieczenia społeczne HR

Minister Finansw przygotował projekt ustawy o zmianie niektrych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, tzw. ustawy okołobudżetowej. Wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, a ich skutkiem...

14.11.2011

Inwestycje budowlane w miejscowościach uzdrowiskowych

Budownictwo

Tereny uzdrowisk z natury rzeczy są obszarami, dla ktrych ustanawia się kwalifikowane kryteria dotyczące realizacji inwestycji. Obostrzenia te dotyczą w szczeglności zagadnień: ochrony środowiska,...

14.11.2011

Miliony dla Milanówka

Środowisko

Milanwek otrzyma ponad 24 mln unijnego dofinansowania na realizację projektu Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanwek. Dzisiaj w obecności...

14.11.2011

Czy nieprawdziwa informacja wpływa na postępowanie?

Z nieprawdziwą informacją mamy do czynienia w przypadku, gdy okoliczności faktyczne, do których się ona odnosi, nie mogą być przedmiotem wykładni lub interpretacji, zaś art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy -...

14.11.2011

Usługi płatnicze - nowa ustawa

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie większość przepisw ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Celem ustawy jest przede wszystkim kompleksowe uregulowanie zasad...

14.11.2011

Prokurator generalny zaczyna debatę o nowej ustawie

Od początku sprawowania tego urzędu dostrzegałem potrzebę dokonania szeregu zmian w ustawie o prokuraturze. Z czasem nabrałem przekonania, że niezbędne jest jej zastąpienie przez nową ustawę, gdyż...

14.11.2011