Pracodawcy RP: nowe regulacje działania FGŚP

Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ujawniła problemy związane z wypłatą niezaspokojonych przez firmę roszczeń pracowniczych. Dlatego też Rada...

23.06.2011

Sopot laureatem Dyplomu Europejskiego

Samorząd terytorialny

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za działania samorządu na polu promocji idei...

22.06.2011

MEN wystawia sobie cenzurkę

Samorząd terytorialny

Minister Edukacji Katarzyna Hall podsumowała zmiany w oświacie, które wprowadzono w trakcie jej kadencji. Przedstawiony obraz wydaje się być imponujący.

22.06.2011

KE: łatwiej będzie wyegzekwować alimenty

Samorząd terytorialny

W tym tygodniu weszły w życie przepisy, które ułatwią egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych w przypadku małżeństw międzynarodowych; decyzje, które zapadły w jednym państwie UE, będzie można...

22.06.2011

Ankieta BAS: prognozy dotyczące zadłużenia samorządów

Samorząd terytorialny

W marcu 2011 r. Biuro Analiz Sejmowych przeprowadziło badanie ankietowe wśród miast na prawach powiatu i województw na temat stanu i prognoz dotyczących ich finansów oraz zadłużenia. Celem sondażu...

22.06.2011

MŚ: platforma dialogu białowieskiego

Samorząd terytorialny

Powrót do rozmów o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego zadeklarowali na spotkaniu z ministrem Januszem Zaleskim, Głównym Konserwatorem Przyrody, samorządowcy i starosta hajnowski. Po ponad...

22.06.2011

Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług

Finanse samorządów

Od wielu lat gminy borykają się z określeniem własnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Przeszkodą w ustaleniu statusu podatkowego jednostek samorządu terytorialnego są...

22.06.2011

Adwokat lub radca bywa lobbystą

Rynek

Duże kancelarie są zainteresowane tworzeniem prawa. Rejestrują się w parlamencie jako doradcy legislacyjni. Ich klienci chcą mieć wpływ na kształt przepisów.

22.06.2011

Wolne stanowiska sędziowskie

Prawnicy

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Krakowie, Lublinie, Katowicach, Łodzi, Lesznie.

22.06.2011