Adwokaci coraz częściej bez pracy

Rynek

Nawet co piąty prawnik nie ma szans na otwarcie kancelarii. Musi mu wystarczyć etat w urzędzie czy prywatnej firmie. To skutek nasycenia rynku usług i spadającej liczby zleceń.

13.07.2011

Ofertę niezgodną z SIWZ należy odrzucić

Samorząd terytorialny

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymaganiami zamawiającego -...

13.07.2011

Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi

BHP

Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom klimatycznym. W grupie odzieży chroniącej przed obciążeniem termicznym człowieka w środowisku pracy...

13.07.2011

Polska i Niemcy wspólnie o korzystaniu z paliw kopalnych

Środowisko

Polska i Niemcy chcą wsplnie pracować nad rozwojem niskoemisyjnych technologii węglowych. O możliwościach ich wykorzystania dla rozwoju gospodarek obu krajw wicepremier, minister gospodarki Waldemar...

13.07.2011