Straż gminna w srebrze

Samorząd terytorialny

Pojazdy straży gminnych (miejskich) mają wyglądać jednakowo w całym kraju. Projekt rozporządzenia w tej sprawie konsultowano na niedawnym posiedzeniu KWRiST.

31.10.2011

Gminy otrzymają sprzęt komputerowy

Samorząd terytorialny

Gminy otrzymają 2 500 serwerów, ponad 4 000 szt. skanerów, 8 000 szt. drukarek oraz 2 000 szt. przełączników sieciowych. Wszystko w celu wdrożenia ZMOKU.

31.10.2011

Zmiany w organizacji instytucji kultury

Samorząd terytorialny

Wyodrębnienie instytucji artystycznych oraz zmiany w zasadach działania instytucji kultury przewiduje nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

31.10.2011

Doradcy podatkowi zapłacą mniej za dodatkowe OC

Za dobrowolne ubezpieczenie doradcy podatkowi zapłacą w 2012 r. 500 zł, a nie 700 zł. Obniżka dotyczy składek na ochronę w sprawach karno-skarbowych. Pozostałe składki nie zmienią się.

31.10.2011

Samorządy chcą zmian w ustawie o wspieraniu rodziny

Samorząd terytorialny

Sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje samorządy do prowadzenia ośrodków adopcyjnych - wyraził Konwent Marszałków...

31.10.2011

CCBE krytycznie o dyrektywie o praniu brudnych pieniędzy

Prawnicy

Niektóre przepisy Dyrektywy o praniu brudnych pieniędzy stoją w konflikcie z podstawowymi wartościami zawodów prawniczych i poprzez to mogą stanowić naruszenie praw obywateli. Taką opinię wyraziła...

31.10.2011

Wolne stanowiska komornicze

Rynek

Do obsadzenia są trzy stanowiska komornika sądowego: przy sądach rejonowych w Koszalinie i w Strzelcach Opolskich oraz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe. Wnioski należy składać do...

31.10.2011