Adwokatura: obrona klienta nie w mediach

Rynek

W kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta. Tak wynika z przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką nowych zasad etycznych.

21.12.2011

Wolne stanowiska sędziowskie

Rynek

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. W Białymstoku, Bełchatowie, Iławie, Krakowie, Rzeszowie.

21.12.2011

Sejmowa komisja rekomenduje kandydatów do KRS i KRP

Sejmowa komisja udzieliła we wtorek rekomendacji ośmiu posłom - czterem kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa i czterem do Krajowej Rady Prokuratury. Sejm musi wybrać po czterech swych...

21.12.2011

Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2012 r.

HR

Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego niezbędne jest m. in. obliczenie wspłczynnika urlopowego. Wartość tę ustala się corocznie dla konkretnego...

21.12.2011

Nienależny zwrot podatku jak bezpodstawne wzbogacenie

Omyłkowe przekazanie przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienależnych mu pieniędzy tytułem zwrotu podatku w sytuacji, gdy prawomocnie rozstrzygnięto niezasadność wniosku o stwierdzenie...

21.12.2011

BHP-wiec odpowiada też za pomiary wielkości emisji

BHP

Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również zobowiązana do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną środowiska, co wymaga od osoby...

21.12.2011

KE chce nowych zasad przetargów publicznych

Budownictwo

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier zapowiedział zmniejszenie biurokracji dla firm startujących w przetargach publicznych. Jednocześnie zapowiedział unijną regulację koncesji na...

21.12.2011

PLN się umacnia; jest szansa na 4,40 zł za euro

Wtorek upłynął pod znakiem stopniowego umocnienia złotego. Jeśli w najbliższych dniach nie pojawią się negatywne informacje z zagranicy, jest szansa, że złoty będzie się dalej umacniał w kierunku...

21.12.2011