Rzeczpospolita: Jak powstała tarcza antykorupcyjna

Premier ujawnił we wtorek część stenogramu z posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych w czerwcu 2008 r. dotyczącego powołania do życia tzw. tarczy antykorupcyjnej, mającej osłaniać najważniejsze...

07.09.2011

RIO: Szanse i ryzyka PPP dla samorządów

Samorząd terytorialny

Niemieckie trybunały obrachunkowe i polskie regionalne izby obrachunkowe we wspólnym oświadczeniu stwierdziły, iż finansowe konsekwencje projektów PPP powinny być wykazywane w budżetach publicznych w...

07.09.2011

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa do konsultacji publicznych

Samorząd terytorialny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczął konsultacje publiczne projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej realizowanego w ramach Priorytetu II Działanie 7 - Infrastruktura społeczeństwa...

07.09.2011

Konferencja o wdrażaniu unijnej dyrektywy INSPIRE

Samorząd terytorialny

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła we wtorek geoserwis, w którym na mapach można sprawdzić, jakie obszary przyrodnicze są w Polsce chronione i gdzie dokładnie przebiegają ich granice.

07.09.2011

Sukces kancelarii Traple Konarski Podrecki

Rynek

Krakowska kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. uzyskała tytuł Intellectual Property Law Firm of the Year in Poland. Kancelaria została wyróżniona w ramach tegorocznej edycji...

07.09.2011

UE: wciąż nie ma zgody na wsparcie praw człowieka

Polskiej prezydencji nie udało się doprowadzić do porozumienia między krajami UE a Parlamentem Europejskim podczas posiedzenia komitetu koncyliacyjnego ws. zewnętrznych instrumentów finansowych UE....

07.09.2011

Palarnie

BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynika wprost z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz....

07.09.2011

E-komornik usprawni wykonywanie wyroków

Rynek

Zatory w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń najszybciej zlikwiduje informatyzacja kancelarii komorniczych i elektroniczna obsługa postępowań egzekucyjnych.

07.09.2011

Prokuratoria bardziej efektywna niż kancelarie prywatne

Prawnicy

Obciążenie pracą w Prokuratorii Generalnej jest bardzo duże. W ubiegłym roku liczba nowych spraw sądowych, które wpłynęły do Prokuratorii wzrosła o 80 proc. w porównaniu do 2009 r. W 2010 r. było...

07.09.2011