SN: nieudana ucieczka od długu

Nie udało się uciec od długu Teresie S., która pozbyła się majątku na rzecz syna. Teraz syn musi spłacić wierzyciela matki. Wierzyciel ma prawo żądać spłacenia długu od kolejnego właściciela...

28.08.2011

Strasburg: szybsza selekcja skarg

Skargi przeciwko Polsce, Rosji, Rumunii, Ukrainie i Turcji stanowią połowę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest ich dwa razy więcej niż rok temu. Dlatego na początku...

28.08.2011

MS: tylko w tym roku do e-sądu wpłynęło już milion spraw

Samorząd terytorialny

- Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się nie uda. Jednak sukces e-sądu przeszedł oczekiwania nawet jego zwolenników. Dzisiaj wpłynęła do niego milionowa...

27.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest w tym roku to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej...

27.08.2011

SN: zadatek można zastrzec w umowie przedwstępnej

W umowie przedwstępnej dopuszczalne jest zastrzeżenie zadatku, którego przedmiot odpowiada rodzajowo przedmiotowi świadczenia z umowy ostatecznej. W takim przypadku, kontrahenci mogą oświadczyć swoją...

27.08.2011

Sąsiad wypowie się o odpadach

Ustawa o odpadach nie reguluje wprost, kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na zbieranie i odzysk odpadów. Zastosowanie znajduje tu więc norma ogólna jaką jest art. 28 Kodeksu...

27.08.2011

Milion spraw w e-sądzie od początku roku

Do działającego w Lublinie e-sądu wpłynęło w tym roku już milion spraw - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. - Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się...

26.08.2011

Uniewinniony starosta augustowski

Sąd Rejonowy w Augustowie uniewinnił w piątek starostę augustowskiego Franciszka W., oskarżonego o przekroczenie uprawnień i sfałszowanie w urzędzie dokumentów związanych z samowolą budowlaną córek...

26.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej części...

26.08.2011

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Samorząd terytorialny

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 3 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 24-26 kwietnia, a matury od 4 do 25 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w...

26.08.2011

UOKiK: zmowa przetargowa przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Wspólne uzgadnianie ofert przez uczestników przetargu jest zabronione. Taką praktykę stosowali przedsiębiorcy organizujący przewozy uczniów na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Za...

26.08.2011