MRR uruchomiło e-forum dotyczące Funduszy Europejskich

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło własne forum internetowe poświęcone Funduszom Europejskim. Serwis ma służyć wymianie informacji oraz doświadczeń pomiędzy projektodawcami.

23.08.2011

Zaskarżenie decyzji SKO przez gminę

Samorząd terytorialny

Czy gmina może zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie podatku od nieruchomości lub opłaty adiacenckiej? niekorzystnej dla gminy?

23.08.2011

Minister może wpisać na listę adwokatów

Osoba, której samorząd zawodowy odmówił wpisu na listę adwokatów, może odwołać się od tej decyzji do ministra sprawiedliwości. Tak stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, który też dodał,...

23.08.2011

Apartament w cenie mieszkania

Budownictwo

Kryzys gospodarczy, ktrego początek przypadł na połowę 2008 r. wywarł znaczny wpływ na sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych, także tych z najwyższej płki cenowej. Zawirowania gospodarcze...

23.08.2011

RPO: paragony trzymać tylko dwa lata

Pięć lat to za długo, wystarczy przechowywać paragony przez dwa lata - uważa rzecznik praw obywatelskich, który apeluje do ministra finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów...

23.08.2011

Dawne dworki i pałace są nadal w cenie

Budownictwo

Mimo zawirowań, jakie miały miejsce w gospodarce w ciągu ostatnich trzech lat, w naszym kraju systematycznie zwiększa się liczba osb lepiej sytuowanych. Taka sytuacja wpływa na rozwj branży towarw z...

23.08.2011

Jak stworzyć profesjonalny test wiedzy

HR

Coraz więcej kierowników w różnych branżach gospodarki posiłkuje się testami wiedzy podczas selekcji lub oceny rozwoju pracowników. Prawidłowo skonstruowany test może wyłonić kandydatów znających...

23.08.2011

Rząd dziś tylko o prywatyzacji

Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów dotyczyło prywatyzacji - pinformowało Centrum Informacyjne Rządu. CIR nie wyjaśnia, dlaczego rząd nie rozpatrywał innych zaplanowanych projektów, np. założeń do...

23.08.2011