Uniewinniony starosta augustowski

Sąd Rejonowy w Augustowie uniewinnił w piątek starostę augustowskiego Franciszka W., oskarżonego o przekroczenie uprawnień i sfałszowanie w urzędzie dokumentów związanych z samowolą budowlaną córek...

26.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej części...

26.08.2011

CKE podała terminy sprawdzianu, egzaminów i matur

Samorząd terytorialny

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 3 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 24-26 kwietnia, a matury od 4 do 25 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w...

26.08.2011

UOKiK: zmowa przetargowa przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Wspólne uzgadnianie ofert przez uczestników przetargu jest zabronione. Taką praktykę stosowali przedsiębiorcy organizujący przewozy uczniów na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Za...

26.08.2011

Śledzić śmieciarkę przez satelitę

Samorząd terytorialny

W MOŚ przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

26.08.2011

Opodatkowanie opłat pobieranych w starostwie

Samorząd terytorialny

Opłaty za czynności wykonywane przez starostwo jako organ władzy publicznej są zwolnione z podatku od towarów i usług, a te, które nie mieszczą się w zakresie ustawowym zadań starosty, opodatkowane...

26.08.2011

Wykładowcy KSSP będą się uczyć prowadzenia zajęć

Metodyka efektywnego prowadzenia zajęć w ramach szkolenia wstępnego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, bedzie tematem konferencja dla wykładowców Ośrodka Szkolenia Wstępnego...

26.08.2011

Protest przeciw kopalniom odkrywkowym

Samorząd terytorialny

Pikieta przed kancelarią premiera oraz wystosowanie listów otwartych do premiera i marszałka Sejmu -tak przedstawiciele władz gmin Lubin i Gubin oraz ekolodzy zaprotestowali w czwartek przeciw planom...

26.08.2011