Zamrożenie płac sędziów i prokuratorów jest faktem

Mimo licznych protestów i ostatnio apeli do prezydenta Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową która zamraża płace sędziów i prokuratorów. Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego...

29.12.2011

Zadaniowy system pracy także dla kierowców

HR

Zpoczątkiem 2012 roku wejdzie w życie szereg zmian dotyczących zatrudniania kierowcw. Jedną z najważniejszych będzie możliwość wprowadzania dla kierowcw zadaniowego systemu pracy. Nowością jest też...

29.12.2011

Zmiana polityki rachunkowości a informacja dodatkowa

Konieczność ujawniania zmian polityki rachunkowości w informacji dodatkowej zależy od tego, czy skutki finansowe tych zmian są istotne, czy też nieistotne z punktu widzenia ich wpływu na pozycje...

29.12.2011

Żużel ze śmieci trafi na budowy

Budownictwo

Miasta budują spalarnie, ale wciąż nie wiadomo, co zrobić z odpadami po utylizacji śmieci informuje Puls Biznesu

29.12.2011

Zasady wykorzystywania gromadzonych danych

Urzędy i instytucje państwowe będą musiały udostępniać lub przekazywać gromadzone przez siebie dane w celu ich powtórnego wykorzystania przez odbiorców....

29.12.2011

Zadaniowy system pracy także dla kierowców

Z początkiem 2012 roku wejdzie w życie szereg zmian dotyczących zatrudniania kierowców. Jedną z najważniejszych będzie możliwość wprowadzania dla kierowców zadaniowego systemu pracy....

29.12.2011

Podatek od nieruchomości od niepublicznej drogi

Drogi nie będące drogami publicznymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Spór dotyczył zobowiązania podatkowego z zakresu podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania...

29.12.2011

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą mogły działać na dotychczasowych zasadach jeszcze przez rok - przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,...

28.12.2011