Znamy Super Powiaty i Super Gminy

Samorząd terytorialny

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki organizowanego przez siebie konkursu na Super Powiaty i Super Gminy. Wśród wyróżnionych samorządów znalazły się m.in. Gdańsk, Legnica i Słupsk.

09.01.2012

Min. Gowin: konkurencyjność - tak, odrębność - nie

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wywiadzie prasowym opowiedział się za ujednoliceniem uprawnień radców prawnych i adwokatów. Dziennikowi Polskiemu powiedział: nie widzę powodu, by korporacje...

09.01.2012

Ośmiu nowych arbitrów

Prawnicy

Wpłynęło 25 zgłoszeń kandydatów na arbitrów w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pozytywną rekomendację większości członków Komitetu Sądu Polubownego i w konsekwencji...

09.01.2012

Adwokaci i radcy zgłosili się najliczniej

Od 15 stycznia zaczną obowiązywać przepisy umożliwiające pacjentom dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a nie przed sądem.

09.01.2012

Kancelarie 2011: powstały nowe działy

Rynek

W czasach kryzysu wzrasta liczba ofert pracy dla prawników in-house, gdyż firmy starają się obniżyć koszty zlecania usług kancelariom. Szukano specjalistów od nieruchomości, energetyki, zamówień...

09.01.2012

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają zmiany w ustawie o PPP

Samorząd terytorialny

Od 1 stycznia 2012 r. będzie można zastrzec umownie odpowiedzialność solidarną członków konsorcjum za zobowiązania wynikające z kontraktu PPP. Pracodawcy RP korzystnie oceniają wprowadzone zmiany.

09.01.2012

Gminy są gotowe do uruchomienia aplikacji ZMOKU

Samorząd terytorialny

Centrum Projektów Informatycznych poinformowało, iż zakończono wyposażanie gmin w serwery i urządzenia peryferyjne na potrzeby wdrożenia aplikacji ZMOKU. Wraz z uruchomieniem aplikacji urzędnicy...

09.01.2012

Konsekwencje naruszenia zakazu reklamy leków

Komentarz przedstawia analizę zagadnień związanych z wprowadzonym przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazem...

09.01.2012

Wielka płyta zaczyna wracać do łask

Budownictwo

W miarę jak spada zdolność kredytowa Polakw, rośnie popularność mieszkań w blokach budowanych ponad 30 lat temu informuje Dziennik Gazeta Prawna.

09.01.2012