GUS: koniunktura w budownictwie mniej pesymistyczna

Budownictwo

Koniunktura w budownictwie w bieżącym miesiącu oceniana jest nieco mniej pesymistycznie niż w grudniu, choć gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat - wynika z opublikowanych w piątek...

21.01.2012

Mediacje cywilne z VAT - em

W uzgodnieniach resortowych znajduje się rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora w postępowaniu cywilnym. Stawka będzie podwyższona o podatek VAT.

21.01.2012

Prokurator musi uczestniczyć w posiedzeniach sądu

Zmienia się regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury. W znowelizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości wylicza się sytuacje, w których obecność prokuratora na rozprawie jest konieczna.

21.01.2012