Kara za sześciolatka samego na drodze

Nawet 5 tysięcy złotych kary mogą zapłacić rodzice, którzy poślą sześcioletnie dziecko samo do szkoły. Zarówno kodeks wykroczeń, jak i ustawa prawo o ruchu drogowym mówią, że dopiero siedmiolatek...

15.10.2011

SN: upomnienie za 6 lat przewlekłości

Zdarzają się sądy, w których ogłoszenie wyroków odracza się 22 razy. W jednym z takich wydziałów orzekał sędzia Wiesław N., który 13 razy przekładał termin jednej z rozpraw. Rekord osiągnął...

15.10.2011

Darmowy dowóz do firmy jest przychodem pracownika

Trudności z indywidualizacją świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników nie wpływają na obowiązek podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA z dnia 2 sierpnia 2011 r....

15.10.2011

Podatek od środków transportowych w 2012 r.

Samorząd terytorialny

Projekt obwieszczenia w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2012 roku został opublikowany na stronie resortu finansów.

14.10.2011

Statystyczny nauczyciel ma 41 lat i jest kobietą

Samorząd terytorialny

Ponad 665 tysięcy nauczycieli obchodzi w piątek swoje święto - Dzień Edukacji Narodowej. Większość z nich to kobiety. Średnia ich wieku to 41 lat - wynika z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo...

14.10.2011

MEN propaguje zdrowe żywienie uczniów w szkołach

Samorząd terytorialny

Umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych, właściwa organizacja posiłków oraz prowadzenie edukacji żywieniowej to zdaniem MEN główne działania jakie...

14.10.2011

Dobry urzędnik, czyli jaki?

Samorząd terytorialny

Urzędnik uprzejmy to przede wszystkim urzędnik pomocny, serdeczny, usłużny i otwarty na problemy, które przed nim roztoczono. Urzędnik uprzejmy postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania oraz z...

14.10.2011

Prokuratorów mniej, spraw więcej

Prawnicy

Przybywa spraw w prokuraturach, ale nie śledczych do ich prowadzenia. Choć jest nieco mniej ślimaczących się śledztw, to wciąż są takie, które ciągną się latami.

14.10.2011

"Dziennik Gazeta Prawna": Samorząd dba o swój majątek

Samorządowcom tuż przed upływem terminu udało się zgłosić protest wobec kontrowersyjnego projektu nowych wzorów oświadczeń majątkowych, którymi rząd planuje objąć władze lokalne i radnych informuje...

14.10.2011