Polska chce paktu fiskalnego bez szczytów eurolandu

Polska chce, by z umowy o pakcie fiskalnym zniknął zapis o szczytach eurolandu oraz by w posiedzeniach eurogrupy uczestniczyli ministrowie finansów spoza euro. Będzie też zabiegać o doprecyzowanie...

20.12.2011