Kryształowe serce dla 17 radców prawnych

Prawnicy

Po raz czwarty Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła nagrody Kryształowe serce radcy prawnego. W piątek, 10 lutego, odebrało je 17 radców prawnych z całej Polski, którzy wyróżnili się w działalności...

10.02.2012

KRS: sędziowie bez gwarancji na godne wynagrodzenie

Krajowa Rada Sądownictwa poprarła wniosek skierowny do Trybunałukonstytucyjnego przez I Prezesa SN o zbadanie zgodności z konstytucją zapisów ustawy okołobudżetowej utrzymania na niezmienionym...

10.02.2012

Premier: liczę na zrozumienie lekarzy

Premier Donald Tusk powiedział, że liczy na zrozumienie lekarzy, bo musi być elementarna dyscyplina przy dysponowaniu pieniędzmi publicznymi. Odniósł się w ten sposób do rekomendacji NRL dla medyków...

10.02.2012

MSW: proces abolicji dla cudzoziemców nie traci rozmachu

Od ponad miesiąca trwa abolicja dla cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce. W całym kraju urzędnicy przyjęli już około 3 tys. wniosków. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój...

10.02.2012

Konferencja na temat niezawisłości sędziowskiej

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa organizuje konferencję na temat Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka, która odbędzie się 21 lutego 2012 roku.

10.02.2012

RPO: wykonanie ENA dopiero po rozpatrzeniu kasacji

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do ministra sprawiedliwości o rozważenie, czy nie należałoby zmienić kpk, tak by sąd polski wykonujący europejski nakaz aresztowania...

10.02.2012

Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. sześciolatków

Samorząd terytorialny

Wszystkie sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w 2014 r.; o dwa lata przedłużony będzie okres, w którym o pójściu do szkoły podstawowej przez sześciolatka będą decydować rodzice - postanowił...

10.02.2012