Sąd: bloger odpowiada za komentarze internautów

Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał w poniedziałek wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, w którym uznał, że administrator bloga odpowiada za rozpowszechnianie bezprawnych treści. Wątpliwości do wyroku...

04.10.2011

Debata wyborcza o wymiarze sprawiedliwości

W piątek, 7 października, o godz. 11.00 odbędzie się debata poświęcona wymiarowi sprawiedliwości. Wezmą w niej udział: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski (PO), Ryszard Kalisz (SLD), Józef...

04.10.2011

TK zbada sprawę opłat od urządzeń kopiujących

Trybunał Konstytucyjny rozpozna 11 października br. pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczące uiszczania opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych...

04.10.2011

Można dostawać polską i zagraniczną emeryturę

ZUS przypomina, że osoby aktywne zawodowo w Polsce jak i za granicą - w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii mogą ubiegać się o emeryturę...

04.10.2011

NSA: pas drogowy to nie tylko nawierzchnia drogi

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozważaniach nad tym jak wysoko i jak głęboko sięga nieruchomość gruntowa (a jest nią również wydzielony pas terenu pod drogi) przydatne wydaje się...

04.10.2011

Wolne stanowiska sędziowskie

Rynek

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Gdańsku, Lublinie, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie.

03.10.2011

Śląskie: Będzie II tura w wyborach na wójta Rajczy

Będzie druga tura przedterminowych wyborów wójta Rajczy (Śląskie). Odbędzie się ona 16 października, a spotkają się w niej Kazimierz Fujak i Honorata Szatanik poinformował w poniedziałek dyrektor...

03.10.2011

Ważne terminy dla j.s.t. w IV kwartale 2011 r.

Samorząd terytorialny

Za Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu publikujemy wykaz terminów istotnych dla samorządów i związanych z przekazywaniem sprawozdań z działalności.

03.10.2011

Brytyjskie sankcje dla Rosjan za śmierć prawnika

Prawnicy

Londyn zakazał wjazdu na Wyspy 60 rosyjskim funkcjonariuszom zamieszanym w śmierć Siergieja Magnitskiego - poinformowała gazeta Observer. Prawnik fundacji Hermitage Capital został zamęczony dwa lata...

03.10.2011

GLN doradza przy sprzedaży Telefonii DIALOG

Rynek

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy transakcji sprzedaży 100 proc. akcji Telefonii DIALOG S.A. na rzecz spółki Netia S.A. Transakcja opiewała na sumę 945 milionów...

03.10.2011

Termin kwalifikacji wojskowej już w styczniu

Samorząd terytorialny

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 20 stycznia 2012 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 6 lutego do dnia 30 kwietnia...

03.10.2011