Resort sprawiedliwości podsumował prezydencję

Zakończenie etapu prac nad projektami dyrektyw w sprawie ochrony ofiar przestępstw i prawa do adwokata oraz zainicjowanie tworzenia transgranicznej regulacji o e-handlu - to najważniejsze osiągnięcia...

25.12.2011

Spór o pensje unijnych urzędników

Trwa spór między Komisją Europejską i krajami UE o przyszłoroczne pensje eurokratów. Rada UE złożyła skargę przeciwko KE do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zaskarżając stosowany dotychczas...

25.12.2011

Zmienia się kolejny formularz podatkowy

W związku ze zmianami w zakresie identyfikacji podatkowej zmieniony został wzór oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach...

25.12.2011

Trzeba płacić podatek i ZUS od wigilijnej rybki

Wiele osób zastanawia się w tym czasie, czy od kolacji wigilijnej finansowanej ze środków pracodawcy każdy pracownik powinien odprowadzić podatek oraz składki ZUS. Niestety, tak....

25.12.2011

Od Nowego Roku zwierzęta będą lepiej chronione

1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości w gminach - przypomniał w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki....

25.12.2011

Toruń: Toruń liderem wykorzystania unijnych pieniędzy

Toruń zajął pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych. Tym samym powtórzył sukces sprzed...

24.12.2011

NIK skontrolowany - tylko drobne zastrzeżenia

Były niewielkie nieprawidłowości w organizowaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli przetargów, ale zasadniczo NIK wykazała się gospodarnością i rzetelnością, w celowy sposób gospodarowała powierzonymi...

24.12.2011

Środek trwały nie określa źródła przychodu

Uznanie, że do przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do przychodu z działalności gospodarczej wystarczający jest fakt, aby był to środek trwały pozostaje sprzeczne ze standardem...

24.12.2011