Zakaz planowania pracy nadliczbowej

Częstą nieprawidłowością pojawiającą się podczas ustalania czasu pracy pracowników jest planowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się to wtedy, gdy ilość zadań jest nieadekwatna do liczby...

15.02.2012

PIT-y przez Internet to oszczędność dla płatnika

Bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. Ci ostatni, zwłaszcza zatrudniający dużą...

15.02.2012

PSL składa projekty w sprawie reformy sądów

Ograniczenie przechowywania billingów do 6 miesięcy, zmiany w prawie autorskim dot. wykorzystywania plików muzycznych czy filmowych w internecie, a także projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów...

15.02.2012

Służba BHP - etatowa czy zewnętrzna?

BHP

Od dłuższego czasu dyskusję w środowisku ochrony pracy budzi pytanie, czy obowiązki służby bhp mogą pełnić specjaliści zewnętrzni, niezatrudnieni na etacie w zakładzie pracy.

15.02.2012

Transport towarów niebezpiecznych wymaga szkolenia

BHP

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem przed podjęciem tych czynności, w...

15.02.2012

Dokument dostawy węgla w prostszej formie

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie uproszczonego dokumentu dostawy wyrobów węglowych dla transakcji, których podmiotami są przede wszystkim...

15.02.2012

Prace nad strategią antykorupcyjną wstrzymane

Sprawne państwo pozostanie kulawe. MSW wstrzymało prace nad strategią przeciwdziałania korupcji. Podobny los spotkał dwie inne strategie dotyczące przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

15.02.2012

Rząd: nad "janosikowym" pracować, ale są wątpliwości

Samorząd terytorialny

Rząd, mimo zastrzeżeń do obywatelskiego projektu ustawy o tzw. janosikowym, zarekomendował prowadzenie nad nim dalszych prac w komisjach sejmowych. Obawy ministrów wzbudza perspektywa obniżenia tej...

15.02.2012

Sędzia i prokurator przejdą w stan spoczynku w wieku 67 lat

Ubezpieczenia społeczne

Sędzia i prokurator przejdą w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 lat, przy czym ich wiek emerytalny będzie podwyższany stopniowo, tak jak dla pozostałych kobiet i mężczyzn - zakładają propozycje...

15.02.2012

Rekordowy popyt na biura

Budownictwo

W 2011 roku zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowych w Warszawie było największe w historii. Podobny poziom popytu notowany jest także w innych miastach.

15.02.2012