Agresywna sprzedaż trafia na rynek usług prawnych

Rynek

Zabiegając o klientów, kancelarie radcowskie czy adwokackie poprzestają na tradycyjnej promocji, inne próbują bezpośredniej akwizycji zleceń. W ogłoszeniach o poszukiwaniu pracowników można coraz...

26.10.2011

RIO radzi w sprawie projektu budżetu i WPF

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opublikowano zestawienie obowiązujących przepisów wiążących j.s.t. przy sporządzaniu projektów uchwały budżetowej i wieloletniej...

26.10.2011