UOKiK karze monopolistów na lokalnych rynkach

Blokowanie dostępu do składowiska odpadów przez miejscowego monopolistę oraz brak wymaganych informacji w umowach o dostawę ciepła - to dwie najnowsze decyzje Prezes UOKiK dotyczące lokalnych rynków.

24.02.2012

Wyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2012 r. stanowili 13,2 proc.cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2011 r. 12,5 proc., wstyczniu 2011r. 13,1 proc.).

24.02.2012

Dobre praktyki w ramach wdrażania CAF w samorządach

Samorząd terytorialny

Opublikowany został raport prezentujący dobre praktyki zidentyfikowane w trakcie samooceny CAF w JST. Przytoczone w raporcie przykłady dobrych praktyk dotyczyły między innymi doskonalenia...

24.02.2012

Młodzi w szponach kariery

Pogoń za sukcesem może skończyć się w gabinecie psychologicznym. Zjawiają się tam coraz młodsze osoby alarmuje Rzeczpospolita.

24.02.2012

Jest wniosek o upadłość jednej ze spółek budujących A2

Budownictwo

Pragma Inkaso złożyła w wałbrzyskim sądzie gospodarczym wniosek o upadłość likwidacyjną Dolnośląskich Surowców Skalnych - poinformował w czwartek PAP prezes Pragma Inkaso Tomasz Boduszek. DSS buduje...

24.02.2012

Kanada lobbuje za brudnymi paliwami

Środowisko

Eksperci z krajów UE nie zdecydowali w czwartek o wyeliminowaniu z rynku UE tzw. brudnych paliw; sprawa trafi do ministrów. Przeciwko takiej decyzji miała lobbować Kanada, która może mieć jedne z...

24.02.2012

Ósma doba gaszenia śmieci zmagazynowanych w Studziankach

Środowisko

Zasypywanie mokrym żwirem w celu utwardzenia hałdy i stworzenia w ten sposób podjazdu dla cięższego sprzętu - takie działania wprowadzili strażacy w akcji gaszenia sprasowanych śmieci zmagazynowanych...

24.02.2012