Referencje z nieczytelnym podpisem do przyjecia

Referencje opatrzone nieczytelnym podpisem osoby wystawiającej pozostają dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których prawidłowość i rzetelność nie może być...

16.11.2011

Seremet: nie tworzyć prawa pod wpływem chwili

Zdejmowanie kominiarek kibolom na stadionach to nie to samo co zmuszanie demonstrujących w obronie swych praw do odsłaniania twarzy uważa prokurator generalny Andrzej Seremet ....

16.11.2011

Lekarska akcja sprzeciwu wobec przepisów dot. recept

Naczelna Rada Lekarska rozpoczęła ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie zmiany przepisów dot. leków refundowanych. NRL domaga się m.in. zniesienia kar finansowych za wypisywanie...

16.11.2011

Ustawa o pieczy zastępczej już wymaga nowelizacji

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która wchodzi w życie od nowego roku, w sposób jednoznaczny gwarantuje dalsze prowadzenie niepublicznych placówek po wejściu w życie przepisów, nie...

16.11.2011

Sprawa radomskiego radnego wraca do prokuratury

Samorząd terytorialny

Sprawa radomskiego radnego, b. członka zarządu woj. mazowieckiego Piotra Szprendałowicza wraca do prokuratury - postanowił we wtorek sąd w Radomiu. Sprawa ma związek ze zdobywaniem przez niego w 2009...

15.11.2011

Szczecin: Koniec procesu byłego prezydenta miasta i zarządu

Samorząd terytorialny

Dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat i kar pieniężnych żąda prokurator dla byłego prezydenta miasta Mariana Jurczyka i jego ówczesnego zastępcy Dariusza Wieczorka. Chodzi o narażenie miasta...

15.11.2011

Wolne stanowiska sędziowskie

Rynek

Minister Sprawiedliwości w obwieszczeniu z 28 października 2011 r. podał do wiadomości informację o wolnych stanowiskach sędziowskich. M.in. w Gdańsku, Kilecach, Suwałkach, Wrocławiu.

15.11.2011

Toruń: Skwer Inwalidów Wojennych

Toruniowi przybyło kolejne miejsce pamięci. Przy ulicy Gałczyńskiego, na terenie dawnego cmentarza pomiędzy blokami, 10 listopada 2011 roku został odsłonięty pamiątkowy głaz, a miejsce oficjalnie...

15.11.2011