Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2012 r.

HR

Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego niezbędne jest m. in. obliczenie wspłczynnika urlopowego. Wartość tę ustala się corocznie dla konkretnego...

21.12.2011

Sejm przyjął ustawę o podwyżce składki rentowej

Sejm przyjął w środę nowelę ustawy o podwyższeniu składki rentowej. Zgodnie z nią od lutego 2012 r. składka ta ma zostać podwyższona o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy. Za przyjęciem ustawy...

21.12.2011

Lasy dla Ludzi

Środowisko

Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasw. Oficjalna uroczystość zamykająca jego obchody odbyła się 13 grudnia w Genewie. W spotkaniu wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz...

21.12.2011

Wójt traci mandat za bokserskie wyczyny

Rada gminy w Narwi (Podlaskie) ma miesiąc na wygaszenie mandatu wójta, a jeśli tego nie zrobi, zrobi to swoim zarządzeniem wojewoda - takie są skutki prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku...

21.12.2011

W masarni większe wymagania w zakresie BHP

BHP

Oprcz oglnych przepisw BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją rwnież szczegłowe wymagania dotyczące bezpośrednio tylko niektrych branż. Tak też jest w przypadku zakładw przetwrstwa mięsa...

21.12.2011