Za miesiąc projekt emerytur mundurowych

Do 10 stycznia rząd zamierza opracować projekt nowych zasad emerytur mundurowych - poinformował w poniedziałek szef MSW Jacek Cichocki po kolejnej turze rozmów ze związkowcami ws. reformy systemu...

12.12.2011

Biblioteki łamią prawo

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uznał, że ograniczenie możliwości kserowania książek w bibliotece do jednego arkusza wydawniczego jest klauzulą niedozwoloną. Jednak nie wolno...

12.12.2011

Rząd we wtorek o podniesieniu składki rentowej

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ktra podnosi część składki rentowej, płaconej przez pracodawcę, z 4,5 do 6,5 proc. płacy brutto. Zmiana ta...

12.12.2011

Chwyty marketingowe deweloperów

Budownictwo

Obecna niepewna sytuacja w gospodarce oraz rosnąca konkurencja sprawia, że deweloperzy muszą zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz poszukiwania chętnych na mieszkania. W tym celu sięgają po coraz...

12.12.2011

Współwłasność a podatek od nieruchomości

Budownictwo

Komentarz omawia szczególny charakter zasad opodatkowania nieruchomości, w przypadku gdy ta nieruchomość lub obiekt budowlany są objęte współwłasnością, bądź znajdują się we współposiadaniu.

12.12.2011

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu z 2011 r.

Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie zmiany do kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektrych obowiązkw obywateli i przedsiębiorcw (Dz. U. Nr 232, poz. 1378). Ustawa ta...

12.12.2011