Więcej skazanych skorzysta z elektronicznego dozoru

Możliwość zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec odbywających karę pozbawienia wolności w domu na zasadzie dozoru elektronicznego przewiduje nowelizacja ustawy, którą w piątek...

13.04.2012

Rząd w maju zajmie się deregulacją zawodów

W maju powinniśmy przedstawić Radzie Ministrów gotowy projekt dotyczący deregulacji - zapowiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Dodał, że w przyszłym tygodniu zostanie podsumowana...

13.04.2012

Nie dostaniesz odsetek od nadpłaconej akcyzy

Po wywiezieniudo innego państwa UE towarów z zapłaconą akcyzą, przedsiębiorcama prawo do zwrotu tegopodatku w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W praktyce jednak organy celne nie wypłacają...

13.04.2012

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów, mających trudną sytuację materialną, przyzna po raz szósty Fundacja Polish Orphans Charity, prowadzona przez Polonię kanadyjską. O pomoc stypendialną mogą się już...

13.04.2012

Nowy projekt ustawy o emeryturach i rentach

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przekazał nowy rządowy projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

13.04.2012