"Iustitia": rządowe spoty fałszują rzeczywistość

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich Iustitia zwrócił się do premiera i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której...

22.04.2012

Arbitraż – między teorią a praktyką

Popularność polubownych metod rozwiązywania sporów wciąż rośnie. Teoretyczne i praktyczne aspekty arbitrażu będą tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej w Rzeszowie.

22.04.2012

Iustitia o prawie sędziów do wcześniejszego stanu spoczynku

Ubezpieczenia społeczne

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wyraziło "kategoryczny sprzeciw" wobec planów odebrania sędziom prawa do wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku. Zostanie złamana zasada ochrony praw...

22.04.2012

Treść wydanej interpretacji podatkowej

Zgodnie z brzmieniem art. 14c Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Treść indywidualnej interpretacji jest...

22.04.2012

W niedzielę obchodzimy Dzień Ziemi

Środowisko

Niedziela 22 kwietnia obchodzona jest jakoŚwiatowy Dzień Ziemi. W tym roku związany jest on z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i odbywa się pod hasłem Dobra...

22.04.2012

Prokuratorzy powszechni przejmą śledztwa IPN

Roczne obciążenie sprawami załatwionymi przez prokuratora IPN-u nie stanowi nawet połowy obciążenia prokuratora z powszechnych jednostek w wymiarze miesięcznym. Dlatego prokurator generalny Andrzej...

22.04.2012

IPN: 102 prokuratorów oskarżyło 21 osób

W całym 2011 roku pion śledczy IPN nie skierował żadnego wniosku o tymczasowe aresztowanie, a prokuratorzy z własnej inicjatywy nie zastosowali nieizolacyjnych środków zapobiegawczych....

22.04.2012

Białoruś pracuje w czynie społecznym

Białorusini, w tym sam prezydent Alaksandr Łukaszenka, masowo biorą w sobotę udział w ogólnokrajowym czynie społecznym zwany „subotnikiem”. Środki uzyskane z tej pracy zostaną przeznaczone m.in. na...

21.04.2012