Sąd potwierdził zakaz przejęcia Energi przez PGE

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa. W styczniu 2011 roku Urząd uznał, że transakcja...

14.05.2012

Wszystko o stosunkach pracy w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny

W internetowej księgarni www.profinfo.pl dostępna jest już książka Heleny Szewczyk pt. Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym. Autorka omówiła wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące...

14.05.2012

Unia dofinansuje lekcje gry w szachy

Nie od dziś wiadomo, że szachy uczą logicznego myślenia. Unia chce, by lekcje tej gry prowadzone były w szkołach - informuje Puls Biznensu.

14.05.2012

Eksperci ustalili przyczyny zadłużenia szpitali

Eksperci z dziedziny księgowości i audytu kontrolowali placówki medyczne w całej Polsce, w tym te o długiej tradycji i świetnej renomie, borykające się z trudnościami finansowymi. W ten sposób...

14.05.2012

Zakres i forma projektu budowlanego bez zmian

Budownictwo

MinisterstwoTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydało nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jedyną istotną zmianą merytoryczną jest jednoznaczne...

14.05.2012

NIK: państwo faworyzuje tradycyjne domy dziecka

Państwo faworyzuje finansowo tradycyjne domy dziecka, mimo że to rodziny zastępcze osiągają lepsze wyniki wychowawcze. Przez opieszałość sądów i sytuację prawną porzuconych dzieci postępowania...

14.05.2012

Ekspert: GMO ciężko jednoznacznie ocenić

Środowisko

Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) to nie tylko modyfikowana kukurydza. GMO i ich zastosowań jest wiele i trudno ogólnie odpowiedzieć na pytanie, czy są one dobre, czy złe - powiedział Jan...

14.05.2012

Usytuowanie obiektów budowlanych reguluje rozporządzenie

Budownictwo

Prawo budowlane jedynie ogólnie określa zasady dotyczące projektowania i budowy obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Szczegółowe kwestie...

14.05.2012

Na maturze egzaminy z biologii i historii

Ponad 75 tys. maturzystów przystąpiło w poniedziałek o godzinie 9 do egzaminu pisemnego z biologii. Biologia należy do najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze; w tym roku chęć zdawania tego...

14.05.2012