Kancelaria Sejmu zatrudni klubom poselskim prawników

Każdy klub parlamentarny ma otrzymać 10 tys. złotych z budżetu Kancelarii Sejmu na zatrudnienie prawnika. By zgłaszane projekty były jak najlepszej jakości - podkreśliła marszałek Ewa Kopacz.

15.02.2012

W 2011 r. deficyt w JST wyniósł 10,2 mld zł

Finanse samorządów

Według wstępnych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł.

15.02.2012

Zakaz planowania pracy nadliczbowej

Częstą nieprawidłowością pojawiającą się podczas ustalania czasu pracy pracowników jest planowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się to wtedy, gdy ilość zadań jest nieadekwatna do liczby...

15.02.2012

PIT-y przez Internet to oszczędność dla płatnika

Bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. Ci ostatni, zwłaszcza zatrudniający dużą...

15.02.2012

PSL składa projekty w sprawie reformy sądów

Ograniczenie przechowywania billingów do 6 miesięcy, zmiany w prawie autorskim dot. wykorzystywania plików muzycznych czy filmowych w internecie, a także projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów...

15.02.2012