Uniejów czeka na przedstawicieli Komitetu Regionów UE

Środowisko

Wykorzystanie zasobów wody i energii geotermalnej będzie głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE. Posiedzenie rozpocznie się 11...

04.06.2012

Kończy się era papierowa w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwosci planuje, że wkrótce każdy będzie mógł wydrukować samodzielnie odpis z księgi wieczystej. Natomiast notariusz mógłby składać wniosek do sądu wieczysto-księgowego w postaci...

04.06.2012

Skarga kasacyjna do NSA

W sytuacji, kiedy skarżący nie jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, przysługuje mu skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.06.2012

Radca w internecie musi zachowywać się etycznie

Prawnicy

Projekt nowego kodeksu etyki radców prawnych zawiera m.in. przepisy dotyczące odpowiedzialności za zamieszczanie reklamy i wszelkie działania radcy w interenecie. Prezes Maciej Bobrowicz (na zdjęciu)...

04.06.2012

IKEA oskarżona o wycinanie kilkusetletnich drzew

Środowisko

Międzynarodowa firma meblarska IKEA znalazła się w ogniu krytyki organizacji ochrony środowiska za wycinanie nawet 600-letnich drzew w rosyjskiej Karelii, przy granicy z Finlandią, co ma dalekosiężne...

04.06.2012

Brak ciemnego nieba – problemem ekologicznym

Środowisko

Niewłaściwa polityka oświetlania ulic, skutkująca utratą ciemnego nieba nawet w małych miejscowościach, to już nie tylko problem astronomów, ale jedno z dokuczliwych dla mieszkańców zagrożeń...

04.06.2012

Ogłoszono przetarg na remont zapory w Nysie

Budownictwo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu ogłosił w piątek przetarg na remont zapory w Nysie. Szacunkowy koszt remontu nyskiej zapory to 202 mln zł.

04.06.2012