Zarządzanie kryzysowe to wiedza obowiązkowa

Samorząd terytorialny

Sytuacje kryzysowe występują na każdym szczeblu różnych instytucji - zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Ich zaistnienie wymusza zdecydowane reakcje, a tym samym prowadzi do...

29.06.2012

Matura 2015 już bez prezentacji z jęz. polskiego

Odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na zadany wylosowany temat na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru...

29.06.2012

Halina Bieda nominowana na komisarza w Bytomiu

Samorząd terytorialny

Dotychczasowa wiceprezydent Bytomia Halina Bieda została nominowana na funkcję komisarza tego miasta po odwołaniu w referendum prezydenta Piotra Koja i bytomskich radnych.

29.06.2012

Opolskie samorządy stworzyły aglomerację

Samorząd terytorialny

21 samorządów przystąpiło do powołanej w czwartek aglomeracji opolskiej. Główne zadanie aglomeracji to poprawa konkurencyjności. Samorządy chcą też razem wprowadzać rozwiązania przeciwpowodziowe i...

29.06.2012

Pomorskie: uczniowie z Kwidzyna powtórzą maturę

29 uczniów Centrum Nauki i Biznesu Żak w Kwidzynie będzie musiało ponownie zdawać maturę. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zdecydowała tak po stwierdzeniu nieprawidłowości w organizacji...

29.06.2012

Polacy coraz częściej inwestują w kolektory

Nowe technologie

Instalacje solarne to coraz częstszy widok na dachach polskich domów. Co więcej, w 2012 r. może zostać ustanowiony nowy rekord liczby preferencyjnych kredytów udzielonych na ten cel.

29.06.2012

OPZZ skarży do TK ustawę o związkach zawodowych

OPZZ chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i prawem międzynarodowym. Chodzi o przepisy przyznające prawa związkowe tylko zatrudnionym na...

29.06.2012

Zachowanie nauczyciela oceni dyrektor

To od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. Rozbieżność ocen burmistrza i dyrektora co do zachowania nauczyciela z...

29.06.2012

Egzamin adwokacki: warunki techniczne komputerów

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się informacje o minimalnych wymaganiach technicznych komputerów do egzaminu adwokackiego - wersja demonstracyjna programu Aplikacja do...

28.06.2012