Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zaproszenie

Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje konferencję naukową ,,Niedyskryminacja w Unii Europejskiej- zasada czy...

10.04.2012

Toruń: warsztaty Instytutu B61 dla licealistów

Rozpoczęły się zapisy na warsztaty dla licealistów w czterech dziedzinach wiedzy, które odbędą się w tym tygodniu w Toruniu. Przedsięwzięcie jest elementem Programu Stypendialnego Instytutu B61.

10.04.2012

NFOŚiGW docenione za dobre praktyki

Środowisko

Niezależne zespoły oceniające funkcjonowanie instytucji, zarówno z Unii Europejskiej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), podobnie oceniły działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane...

10.04.2012

Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO

Środowisko

Polskie stanowisko w sprawie GMO jest sceptyczne. Zgodnie z polityką rządu, Polska dąży do bycia krajem wolnym od GMO - zostało to zapisane w ramowym stanowisku rządu RP w sprawie GMO z 2008 r.

10.04.2012

Warmia i Mazury: gminy pozbędą się azbestu

Budownictwo

Prawie 2,5 tys. ton azbestu zostanie usuniętych w tym roku z terenu Warmii i Mazur. Jest to możliwe dzięki środkom jakie na ten cel przeznaczył Wojewódzki Fundusz i Narodowym Fundusz Ochrony...

10.04.2012

MEN: 140 mln zł na program "Wyprawka szkolna" w 2012 r.

140 mln zł ma być przeznaczonych w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna; to o 25 mln zł więcej niż w 2011 r. Zmienione ma...

10.04.2012

Samorządy zarabiają na farmach wiatrowych

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których powstają farmy wiatrowe mają sporo powodów do radości. Wiatraki są nie tylko ekologicznym źródłem energii, generują również spore wpływy do...

10.04.2012

Trudne pytania do resortu sprawiedliwości

Od wtorku pracownicy sądownictwa zrzeszeni w Solidarności codziennie przez dwa tygodnie będą wysyłać listy z pytaniami do Ministerstwa Sprawiedliwości. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko...

10.04.2012

Nowy portal "S" pracowników sądownictwa

Rynek

W połowie kwietnia uruchomiony zostanie nowy portal internetowy organizacji związkowej pracowników sądownictwa. Na portalu zostanie umieszczone wewnętrzne forum tematyczne, platforma elektronicznego...

10.04.2012

Kolejna farma wiatrowa w Warmińsko-mazurskiem

Środowisko

W gminie Miłki (Warmińsko-mazurskie) ma powstać farma wiatrowa na kilkanaście turbin. Władze gminy szacują, że wiatraki pojawią się w ich gminie w przyszłym roku i zasilą budżet kwotą 1,5 mln zł...

10.04.2012

Szpital musi mieć świetlicę dla dzieci

Szpital musi mieć świetlicę dla dzieci. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia podpisanego 2 kwietnia. Określa ono wymogi, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, a także urządzenia tam się...

10.04.2012