Rząd zaakceptował projekt zmian w PIT

Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny wielodzietne, zaproponował jej zwiększenie dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Przewidziano także...

04.07.2012

Premier obiecał podpisanie konwencji przeciw przemocy

Przedstawicielki Kongresu Kobiet spotkały się we wtorek z premierem Donaldem Tuskiem; jednym z tematów spotkania była Konwencja dotycząca przemocy wobec kobiet. Premier zadeklarował, że w ciągu...

04.07.2012

Umorzono śledztwo ws. b. prezydenta Wałbrzycha

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie b. prezydenta Wałbrzycha Piotra K., który miał rzekomo żądać pieniędzy na swój komitet wyborczy od kierownictwa tamtejszych...

04.07.2012

Krewni ofiar Katynia odwołali się w Strasburgu

Krewni ofiar zbrodni katyńskiej, wspierani przez polski rząd, odwołali się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 16 kwietnia br. Chcą, by to 17 sędziów Wielkiej Izby...

04.07.2012

Nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z...

04.07.2012