Dania: nieformalne posiedzenie ministrów UE ds. energii

Środowisko

W dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w duńskim Horsens odbyło się Nieformalne Posiedzenie Ministrów ds. Energii poświęcone m.in. tematom dyrektywy o efektywności energetycznej oraz Mapie drogowej Plan...

25.04.2012

Samorząd promuje rozwój przydomowych siłowni wiatrowych

Samorząd terytorialny

Sejmik woj. warmińsko-mazurskiego przyjął we wtorek uchwałę, w której opowiada się za rozwojem małych, przydomowych siłowni wiatrowych. Mają być one alternatywą dla powstawania dużych farm...

25.04.2012

KNF przypomina bankom, że reklamy nie mogą kłamać

Publikowane informacje reklamowe dotyczące kredytu nie mogą w żadnym wypadku wprowadzać odbiorcy w błąd ani stwarzać zagrożenia wprowadzania w błąd - przypomina bankom Andrzej Jakubiak, szef Komisji...

25.04.2012

Nowa treść klauzuli wykonalności już opublikowana

Klauzula wykonalności powinna zawierać zobowiązanie komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w walucie obcej na polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP.

25.04.2012

MS chce uprościć ściganie gwałcicieli

Resort sprawiedliwości chce uprościć zasady składania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa zgwałcenia. Formalności z tym związane mają być ograniczone do minimum, a ewentualne dodatkowe...

25.04.2012