Dokumenty w sprawie podatkowej wyślesz internetem

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o informartyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne, korespondencja składana w toku postępowania sądowego ma być przekazywana...

14.08.2012

Mazowiecki Świat Innowacji dla młodych naukowców

Mazowieccy pracownicy naukowi, którzy chcieliby skorzystać z płatnego stażu w przedsiębiorstwie mogą wziąć udział w programie Mazowiecki Świat Innowacji. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października...

14.08.2012

Caritas kupi tornistry najbiedniejszym

Nawet sześć tysięcy dzieci wyposaży w nowe tornistry Caritas Polska, który organizuje akcję Tornister pełen uśmiechów - informuje Rzeczpospolita. Akcja potrwa od 15 sierpnia do 2 września.

14.08.2012

Poszkodowani pacjenci dalej wybierają sądy

Nowy tryb dochodzenia odszkodowań przez pacjentów nie odciążył wymiaru sprawiedliwości. Wszystko przez to, że komisje orzekające mają limity przyznawanych odszkodowań i nie gwarantują ich szybkiej...

14.08.2012

Szpital zamieni się w spa dla pań

Maseczki na twarz i masaże. Z takich usług skorzystają pacjentki szpitala ginekologiczno-położniczego przy Madalińskiego.

14.08.2012

Wyższe kary porządkowe w postępowaniu podatkowym

W 2013 r. maksymalna kara porządkowa wymierzana za uchylanie się przez stronę, pełnomocnika strony, świadka, osobę trzecią, uczestnika rozprawy czy biegłego od wykonywania obowiązków w postępowaniu...

14.08.2012

80 proc. zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy

MSW przesłało Federacji Związków Zawodowych informacje ws. nowych zasad wypłacania zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy. Swoje uwagi do projektu związkowcy mają przesłać ministerstwu po 20...

14.08.2012

Prezydent podpisał nowelizację przepisów o SIO

Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Po zmianach dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z...

14.08.2012