Tajny proces byłego szefa CBA

12 czerwca, czyli prawie dwa lata po oskarżeniu, rozpocznie się proces byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego oskarżonego o nadużycie władzy. Proces będzie tajny.

23.04.2012

W Sopocie eksperci rozmawiać będą o cloud computing

W poniedziałek i we wtorek w Sopocie odbędzie się 51 spotkanie tzw. Grupy Berlińskiej, czyli Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji. Jej uczestnicy dyskutować będą m.in....

23.04.2012

Można dobrze zarabiać poza Warszawą

Dobrze zarabiać można nie tylko w Warszawie. Wg obliczeń Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, które publikuje Dziennik Gazeta Prawna, w ubiegłym roku na czele rankingu płac w firmach znalazły się...

23.04.2012

„Puls Biznesu”: Ochroniarze walczą o przetrwanie

Ten rok, mimo kontraktów związanych z EURO 2012, może być bardzo ciężki dla branży ochroniarskiej. Pomóc może konsolidacja i wejście na rynki zagraniczne – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

23.04.2012

Rok 2012 pod znakiem zmian w systemie rentowo-emerytalnym

Ubezpieczenia społeczne

W 2012 r. podniesiono już składki rentowe i wprowadzono kwotową waloryzację świadczeń. W minionym tygodniu rząd przyjął projekt podwyższający wiek emerytalny i nowe regulacje dotyczące emerytur...

23.04.2012

Becikowe tylko po spełnieniu kryterium dochodowego

Rząd chce, aby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu...

23.04.2012

Zmiana kpc nie rokuje lepszego dostępu do sądu

Adwokaci przypuszczają, że wprowadzenie prekluzji sędziowskiej w nowelizacji kpc, która wejdzie w życie 3 maja utrudni stronom dochodzenie swoich praw. Tylko 7 proc. respondentów uważa, że będzie to...

23.04.2012

"Iustitia": rządowe spoty fałszują rzeczywistość

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich Iustitia zwrócił się do premiera i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której...

22.04.2012

Arbitraż – między teorią a praktyką

Popularność polubownych metod rozwiązywania sporów wciąż rośnie. Teoretyczne i praktyczne aspekty arbitrażu będą tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej w Rzeszowie.

22.04.2012