Praktyka zawodowa ma większe znaczenie, niż dyplom

Studia pozwalają oddalić problem bezrobocia młodych: przytrzymują ich przez kilka lat poza rynkiem pracy. Jednak zdobywający wyższe wykształcenie zdają sobie sprawę, że praktyka zawodowa ma dziś...

21.08.2012

Co należy wiedzieć o szkoleniach?

Koniec sierpnia może być czasem podejmowania decyzji o kolejnych studiach, studiach podyplomowych, doktoranckich albo pożytecznych kursach. Warto przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących...

21.08.2012

Podatki i opłaty lokalne w górę

Samorząd terytorialny

Minister Finansów podwyższył górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

21.08.2012

Osoba najbliższa wyręczy pokrzywdzonego?

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego. Proponowane zmiany mają na celu m.in. poszerzenie kręgu...

21.08.2012

12 tys. chętnych na aplikacje

Według wstępnie otrzymanych informacji, zgłoszenie do egzaminów na cztery aplikacje prawnicze złożyło łącznie ponad 12 000 osób.

20.08.2012

GUS: produkcja budowlano-montażowa spadła o 8,8 proc.

Budownictwo

Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, była w lipcu br. niższa o 8,8 proc niż przed rokiem i o 7,1 proc. niższa w porównaniu z...

20.08.2012

Karniści spotkają się w Krakowie

Prawnicy

Wśród prelegentów Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, znajdują się wybitni karniści m.in. prof. Piotr Kardas, prof. Jacek Giezek, prof. Andrzej Zoll, prof. Eleonora Zielińska,...

20.08.2012

Min. Gowin: sędziowie działali zgodnie z prawem

Nie było podstaw do odwieszenia wyroków, które zapadły w sprawie Marcina P., prezesa spółki Amber Gold powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Sędziowie sądów...

20.08.2012

Azja jest atrakcyjna dla polskich kancelarii

Rosnąca wymiana gospodarcza jest motorem dla rozwoju działalności polskich kancelarii na rynkach azjatyckich, jak donosi poniedziałkowy (20.08) Dziennik Gazeta Prawna.

20.08.2012