Szkolenie: jak prowadzić kancelarię

Rynek

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu organizują studia podyplomowe pn. Zarządzanie kancelarią prawną skierowane do radców prawnych i...

06.08.2012

Kary dla spóźniających się urzędników

Ruch Palikota chce, by urzędy płaciły 500 zł kary za każdy dzień zwłoki przy wydaniu decyzji administracyjnej. Klub RP złożył w poniedziałek w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu postępowania...

06.08.2012

Skutki ustawy refundacyjnej dla podmiotów leczniczych

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz....

06.08.2012

Omyłka musi być oczywista, aby ją poprawić

Budownictwo

Rozbieżności między przedmiarem a kosztorysem nie można traktować jako omyłki - twierdzi Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 lipca 2012 r. (KIO 1323/12)....

06.08.2012

Więcej dopłat na kolektory słoneczne

Środowisko

Uruchomiony w 2010 roku program 45% dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla właścicieli domów i wspólnot mieszkaniowych stał się tak popularny, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i...

06.08.2012

Baker & McKenzie doradcą HOCHTIEF Development Poland

Rynek

Kancelaria doradzała przy sprzedaży przez HOCHTIEF Development Poland dwóch prestiżowych nieruchomości w centrum Warszawy - dawnej Kamienicy Raczyńskiego przy pl. Małachowskiego oraz biurowca przy...

06.08.2012

Prawnik w pięć semestrów budzi kontrowersje

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zamierza uruchomić studia drugiego stopnia na kierunku prawo w Warszawie i Poznaniu. Miałyby one trwać pięć semestrów i dawać dyplom magistra prawa. Tak szybkie...

06.08.2012

NIA: trzeba ograniczyć pozaapteczny obrót lekami

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosował do Ministra Zdrowia pismo, w którym negatywnie ocenił obowiązujące liberalne kryteria kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego, a w...

06.08.2012

Senat przyjął bez poprawek ustawę ws. CWU

Od 1 stycznia pójdziemy do lekarza z numerem PESEL i dodatkowym dokumentem. Senat zaakceptował zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

06.08.2012

"S": trzylatki do podstawówki

Gminy powinny tworzyć oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - uważają przedstawiciele łódzkiej Solidarności. Miałoby to rozwiązać problem z brakiem miejsc w placówkach - informuje Dziennik...

06.08.2012