Zmiany w zarządzie ELSA

Prawnicy

Od 1 sierpnia działa nowy zarząd Krajowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa. Patronem honorowym organizacji został I prezes SN Stanisław Dąbrowski (na zdjęciu).

03.08.2012

MZ: powstaną 3 nowe sale hybrydowe

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie otrzymają środki finansowe na wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych...

03.08.2012

Spółdzielniom socjalnym nie udziela się zamówień

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość powierzenia spółdzielniom socjalnym zadań z zakresu gospodarki komunalnej bez konieczności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, o ile...

03.08.2012

Zmiany w składach osobowych Komisji Egzaminacyjnych

W Komisjach Egzaminacyjnych do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie i Białymstoku oraz w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z...

03.08.2012

Zbliża się III Konferencja Zamówień Publicznych

Samorząd terytorialny

25-26 września w Ostródzie odbędzie się III Konferencja Zamówień Publicznych. Zaproszeni eksperci omówią najlepsze praktyki z zakresu planowania i kształtowania warunków umownych zamówień publicznych...

03.08.2012