Wyrok ze Strasburga nie wznowi procesu

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie powinien stanowić podstawy do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia polskiego sądu twierdzą I prezes Sądu Najwyższego oraz minister sprawiedliwości.

05.09.2012

Minister gospodarki chce ułatwień dla inwestorów

Wicepremier Waldemar Pawlak proponuje Pakiet inwestycyjny. Zawiera on kilkadziesiąt zmian, które maja ułatwić dawanie zachęt dla firm, uproszczą proces inwestycyjny i wspomogą działania...

05.09.2012

Resorty walczą o pieniądze z łupków

Między resortami finansów i środowiska trwa spór o podział przyszłych wpływów z podatku od wydobycia gazu łupkowego. Chodzi o to, ile pieniędzy trafi do samorządów informuje Dziennik Gazeta Prawna.

05.09.2012

W sierpniu wzrósł Wskaźnik Rynku Pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w sierpniu wzrósł lekko wobec poprzedniego miesiąca, co może sugerować pogorszenie warunków na...

05.09.2012

Rząd przyjął kryzysową wersję budżetu

Rząd przyjął we wtorek wstępnie projekt budżetu państwa na 2013 r. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, wzrost gospodarczy 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki - na...

05.09.2012

KE ma plan wprowadzenia parytetów

Perswazje i dobrowolne zachęty nie zadziałały, więc Unia Europejska ucieka się do uregulowań prawnych. Od 2020 r. w radach nadzorczych spółek giełdowych ma być obowiązkowo 40 proc. kobiet.

05.09.2012

Ruda Śląska: otwarto szkołę górniczą

87 uczniów rozpoczęło naukę w szkole górniczej uruchomionej z inicjatywy samorządu w Rudzie Śląskiej. Zainteresowanie było tak duże, że powstały trzy zamiast planowanych początkowo dwóch klas -...

05.09.2012

Mniej rodzin dostanie becikowe

Do prac w komisjach sejmowych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych ograniczający prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Propozycje zmian...

05.09.2012

Sąd w Nowym Sączu ma powstać w ramach PPP

W związku z planowanym przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu projektem partnerstwa publiczno - prywatnego Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej ogłoszono przetarg...

04.09.2012