Gwałtownie rosną długi samorządów

Samorząd terytorialny

Instytucje rządowe i samorządowe popadają w coraz większe długi. Ich zobowiązania wobec banków wzrosły w ciągu roku aż o 30 proc. i po I kwartale wynoszą już ponad 83 mld zł donosi Gazeta Polska...

09.06.2012

Adwokaci na temat izb wytrzeźwień

Komisja Praw Człowieka przy NRA wraz z Wydziałem Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie organizują konferencję naukową na temat przestrzegania praw człowieka w izbach wytrzeźwień.

09.06.2012

Weszły w życie zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Od 8 czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi trzy lata później zaczną obowiązywać niektóre z rozwiązań ustawy o pieczy zastępczej. Zmiana została wprowadzona na wzniosek samorządów i jest...

09.06.2012

Nowe zadania dla komorników

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia w papierach wartościowych. Zabezpieczenie takie składa się u komornika, który sporządza protokół.

09.06.2012

SN: wojsko zaliczone do prac szczególnych

W przypadku, gdy przepisy zaliczały służbę wojskową do okresu pracy w warunkach szczególnych, należy okres czynnej służby zaliczyć do stażu pracy w tych warunkach.

09.06.2012

Inspektor ITD nałoży mandat karny

BHP

Zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunki i sposób wydawania inspektorom upoważnień do...

09.06.2012