Nowak: nowe prawo zabezpieczy interesy podwykonawców

Budownictwo

W piątek 18 maja br., podczas wizyty kontynuującej przegląd inwestycji realizowanych w związku z Euro 2012 we Wrocławiu, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak...

22.05.2012

Za błędy w SIO zapłaci gmina

Samorząd terytorialny

Jeżeli wprowadzający dane do systemu informacji oświatowej zaniży należną jednostce samorządu kwotę subwencji oświatowej, jednostka nie otrzyma wyrównania....

22.05.2012

2 osoby zginęły po zawaleniu się dachu klatki schodowej

Budownictwo

Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo ws. wypadku, w którym zginęło dwóch pracowników firmy remontowej. W poniedziałek na dwóch mężczyzn wykonujących roboty budowlane zawaliła się betonowa konstrukcja...

22.05.2012

Janosikowe zmniejsza szanse na unijne dotacje

Finanse samorządów

Informacje o sytuacji finansowej samorządów nie uwzględniają wpłat na janosikowe. W efekcie np. Mazowsze będzie miało mniejsze możliwości pozyskania środków unijnych.

22.05.2012

Rząd uważa miasta za siłę napędową rozwoju regionalnego

Samorząd terytorialny

Po latach nieobecności polityka miejska staje się częścią polityki spójności UE i pojawia się w strategicznych dokumentach polskiego rządu - uważa Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego,...

22.05.2012

Sędziowie za selekcją kar w biznesie

Do egzekwowania odpowiedzialności w obrocie gospodarczym metody administracyjne są bardziej odpowiednie niż procedura karna - uważa Krajowa Rada Sądownictwa. W specjalnej uchwale KRS popiera pomysł...

22.05.2012

Domy powstaną bez pozwoleń

Budownictwo

W budownictwie szykuje się prawdziwa rewolucja. Budynki będą mogły powstawać bez decyzji o warunkach zabudowy, a nawet bez pozwolenia na budowę.

22.05.2012

Polski rząd udowodni, że łupki są bezpieczne

Środowisko

W Brukseli trwają prace nad kilkoma dokumentami, które będą miały duży wpływ na przyszłość debaty o gazie łupkowym. Bez względu na zawarte w nich ustalenia, Polska nie wprowadzi moratorium na...

22.05.2012

MSW nie wyklucza wycofania sprzeciwu wobec INDECT

MSW może częściowo wycofać sprzeciw wobec projektu INDECT, który ma m.in. pomóc w wykrywaniu niebezpiecznych zdarzeń. Policja mogłaby wrócić do współpracy w tym projekcie tylko w zakresie śledzenia...

22.05.2012

Spór o definicję szkodzi polskiej wódce

Maleje liczba producentów umieszczających na etykietach nazwę polska wódka. To efekt zmian w ustawie o napojach spirytusowych uważa część branży.

22.05.2012

Sądy niezbyt surowe dla łapówkarzy

Polskie sądy łagodnie traktują łapówkarzy. W ciągu ostatnich trzech lat żadna osoba skazana za korupcję nie otrzymała najwyższego możliwego wymiaru kary.

22.05.2012