KIG: koszt odbioru śmieci wzrośnie od 100 do 200 proc.

Samorząd terytorialny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowoduje, że koszt odbioru śmieci od mieszkańców wzrośnie od 100 do 200 proc. - szacują eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. KIG i samorządowcy...

30.10.2012

Rząd poszerzył listę obszarów Natura 2000

Środowisko

Rząd zatwierdził we wtorek listę propozycji zmian obszarów Natura 2000. Zawiera ona m.in. propozycje nowych obszarów i zwiększenie tych już istniejących.

30.10.2012

Mniej obowiązków przy emisji papierów wartościowych

Zmniejszenie obowiązków informacyjnych wykonywanych przez emitentów papierów wartościowych, to najważniejsza zmiana proponowana w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o ofercie...

30.10.2012

W Niemczech szykuje się rewolucja na rynku fotowoltaik

Nowe technologie

Jeden z czołowych deweloperów farm solarnych w Niemczech zaproponował nowatorskie rozwiązanie, dzięki któremu rynek dużych naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech mógłby zacząć rozwijać się na...

30.10.2012

Unijne regulacje zmienią rynek budownictwa

Budownictwo

Polski sektor budowlany musi przygotować się do zmian, które mogą zrewolucjonizować rynek. Już za niespełna siedem lat obiekty należące do państwa mają charakteryzować się niemal zerowym zużyciem...

30.10.2012

W Senacie dyskusja o problemach z językiem urzędowym

Język pism urzędowych bywa skomplikowany, niezrozumiały i niezgodny z zasadami języka polskiego - uznali uczestnicy I Kongresu Języka Urzędowego, zorganizowanego w Senacie. Celem debaty językoznawców...

30.10.2012

Konieczne są zmiany w więziennej służbie zdrowia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium na temat obecnego stanu więziennej służby zdrowia oraz kierunków reform, jakie trzeba w tej dziedzinie przeprowadzić. Wykłady organizowane są...

30.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski