Rząd zmieni urzędnikom system płac

Rząd chce zlikwidować przywileje urzędników. M.in. mają zniknąć trzynastki, nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe - wynika z projektu założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

21.06.2012

Poczta Polska nadal będzie monopolistą

Chociaż od przyszłego roku zostanie uwolniony rynek usług pocztowych, Poczta Polska nadal będzie miała monopol na wypłaty emerytur i dostarczanie listów z sądów i urzędów.

21.06.2012

Handlowcy oczekują ustawy w sprawie kart płatniczych

Ogólnopolskie zrzeszenia handlowców chcą uchwalenia specjalnej ustawy określającej stawki opłat za obsługę kart płatniczych w sklepach, gdyż obecnie w Polsce taka opłata jest dwukrotnie wyższa niż w...

21.06.2012

Podwykonawca będzie lepiej chroniony

Urząd Zamówień Publicznych przygotował pilny projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego główny cel to wprowadzenie nowych przepisów dotyczących podwykonawstwa.

21.06.2012

WWF za rezerwatem na Bałtyku

Środowisko

Niemiecki oddział organizacji ekologicznej WWF chce utworzyć na dużym obszarze Bałtyku Morski Park Narodowy poinformowano oficjalnie na Międzynarodowej Konferencji Ochrony Morza w niemieckim...

21.06.2012

Pracodawca ma prawo kontrolować pracę telepracownika

Integralną cechą stosunku pracy jest funkcja kontrolna realizowana przez pracodawcę. Zasada ta dotyczy również zatrudniania pracowników w formie telepracy. W przypadku gdy telepracownik realizuje swe...

21.06.2012

PPP będzie uregulowane w unijnym rozporządzeniu

Komitet Stałych Przedstawicieli przy Radzie UE przyjął zapisy dotyczącepartnerstwa publiczno-prywatnegow formie odrębnego rozdziału w przyszłym rozporządzeniu ogólnym, co oznacza zakończenie dyskusji...

21.06.2012

Siła dowodów – budowanie rankingu pracowników

Zgodnie z art. 94 pkt. Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób zapewnić...

21.06.2012

„Educhmura” – Twoja szkoła w sieci

Edukacja internetowa stanowi najszybciej rozwijający się segment rynku edukacyjnego na świecie. Polskie szkoły także stawiają na nowoczesne rozwiązania....

20.06.2012