Uniejów czeka na przedstawicieli Komitetu Regionów UE

Środowisko

Wykorzystanie zasobów wody i energii geotermalnej będzie głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE. Posiedzenie rozpocznie się 11...

04.06.2012

Kończy się era papierowa w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwosci planuje, że wkrótce każdy będzie mógł wydrukować samodzielnie odpis z księgi wieczystej. Natomiast notariusz mógłby składać wniosek do sądu wieczysto-księgowego w postaci...

04.06.2012