Niespieszny czas wolny Polaków

Polacy podczas wolnych chwil najchętniej spędzają czas wolny w sposób bierny, w towarzystwie najbliższych. Wiosną i latem coraz częściej pod chmurką, kiedy z domu wywabia nas dobra pogoda. To wnioski...

09.07.2012

Odbiór i rozruch instalacji hydrantowej

BHP

Prawo budowlane nie określa celu badań i sprawdzeń instalacji technicznych, zgodnie jednak z logiką celem tym jest zapewnienie m.in.: wymaganego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania oraz spełnienie...

09.07.2012

Nie musisz kończyć studiów, żeby dobrze zarabiać

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez McKinsey Global Institute do roku 2020 będziemy potrzebować 45 milionów pracowników średniego szczebla z wykształceniem na poziomie średnim.

09.07.2012

We wtorek spotkanie z kandydatem do TK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwaorgaznizują jutrospotkanie z kandydatem na stanowisko sędziego TK prof....

09.07.2012

Zmiana umowy podatkowej między Polską a Norwegią

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 5 lipca 2012 r. w Oslo został podpisany Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego...

09.07.2012

Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

W dniu 29 czerwca 2012 r. Prezydent podpisał ustawę o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

09.07.2012