OPZZ zaskarżył do TK nowelę ustawy emerytalnej

OPZZ zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o emeryturach z FUS z maja br. - poinformował przewodniczący OPZZ Jan Guz. Nowe przepisy wyrównują i podwyższają wiek emerytalny kobiet...

13.08.2012

W systemie wspierania bezrobotnych trzeba zmian

Liczniejsi doradcy zawodowi, większa efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, więcej środków z Funduszu Pracy na ten cel - to wg ekspertów warunki skutecznego wyprowadzania ludzi z...

13.08.2012

Unijne dotacje nie pokryją VAT samorządom i OPP

Samorządy i organizacje pożytku publicznego (OPP) realizujący projekty unijne muszą liczyć się z nowymi obciążeniami. Podatek VAT, inaczej niż dziś, może nie być zaliczany do kosztów kwalifikowanych,...

13.08.2012

Od 2014 r. podatek dochodowy dla rolników

Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już uzgodniony z resortem finansów - mówi Gazecie Wyborczej nowy minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

13.08.2012

Toruń zbiera opinie mieszkańców o pracy urzędu

W dwóch siedzibach Urzędu Miasta Torunia, licznie odwiedzanych przez mieszkańców, pojawiły się skrzynki na ankiety dla interesantów. Do 21 października 2012 roku Wydział Komunikacji Społecznej i...

13.08.2012

Godność pracownika pod ochroną prawa

Nie znajdziemy w prawie pracy przepisów o trybie kontroli korespondencji pracowników, nagrywaniu rozmów, sprawdzania maili czy przeszukiwaniu szafek. Kodeks pracy stwierdza jedynie, że pracodawca...

13.08.2012

Wellness powoli dociera do Polski

Obecnie trend wellnessu korporacyjnego (ang. corporate wellness), w Europie nazywanego też Health Productivity Management, wchodzi małymi krokami do Polski. Nieśmiało powstają pierwsze programy, a...

13.08.2012

Zakłady karne bez procedury przetargowej

Senacki projekt ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala pominąć procedury przetargowe przez zakłady karne i jednostki nadzorowane przez ministra sprawiedliwości, jeśli zamówienia związane są z...

12.08.2012

"Iustitia" zachęca do wysyłania pytań do Trybunału

W związku z toczącymi się przed sądami pracy postępowaniami dotyczącymi sprzecznej z Konstytucją ustawy okołobudżetowej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zamieściła na swojej stronie...

12.08.2012

Kreda już tylko w muzeum?

Wkrótce niewiele osób będzie pamiętało o pisaniu kredą na tablicy -tablice interaktywne, dzienniki elektroniczne i komputery w każdej klasie stają się w dzisiejszych czasach normalnością.

12.08.2012

Pozwy właścicieli lasów przeciwko ministrowi

W ustawie o ochronie przyrody nie ma jasnych zapisów, kto ponosi prawną odpowiedzialność i powinien wypłacić odszkodowanie prywatnemu właścicielowi lasu, gdy zniszczeń dokonają łosie - twierdzi...

11.08.2012