W Senacie dyskusja o problemach z językiem urzędowym

Język pism urzędowych bywa skomplikowany, niezrozumiały i niezgodny z zasadami języka polskiego - uznali uczestnicy I Kongresu Języka Urzędowego, zorganizowanego w Senacie. Celem debaty językoznawców...

30.10.2012

Konieczne są zmiany w więziennej służbie zdrowia

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na seminarium na temat obecnego stanu więziennej służby zdrowia oraz kierunków reform, jakie trzeba w tej dziedzinie przeprowadzić. Wykłady organizowane są...

30.10.2012

Pojazd transportu drogowego musi być ekologiczny

Samorząd terytorialny

Zamawiający przy zakupie pojazdów transportu drogowego mają obowiązek uwzględnienia czynników energetycznych i oddziaływania na środowisko podczas cyklu użytkowania pojazdu: zużycia energii, emisji...

30.10.2012

Kara dla księdza za zakłócanie ciszy nocnej

Łódzki sąd okręgowy podtrzymał we wtorek wyrok sądu pierwszej instancji wobec 54-letniego księdza, który zakłócał ciszę nocną. Sąd skazał go 30 godzin prac społecznych.

30.10.2012