Nowe klasy górnicze w zabrzańskich szkołach

Ok. 100 uczniów zaczęło w br. naukę w klasach o profilu górniczym w Zabrzu. To powrót do kształcenia górników w tym mieście. W środę władze miasta odnowią porozumienie w tej sprawie z Kompanią...

13.11.2012

NIK: za mało szkół poddanych kontroli

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie jest dostatecznie sprawny i efektywny, nie przekłada się na poprawę jakości nauczania. - wynika z raportu...

13.11.2012

Biegli zrekompensują sobie obniżkę wynagrodzeń

Obniżono wynagrodzenia biegłych i to bez żadnych sprzeciwów z ich strony. Nowe przepisy należy stosować do opinii biegłych, którzy dopiero po 5 listopada zostali powołani w danej sprawie do roli...

13.11.2012

Coraz mniej sześciolatków idzie do szkoły

Wedłuch danych zebranych przez kuratoria oświaty do szkół poszło o 12 proc. mniej sześciolatków niż rok temu. Rodzice, którym pozostawiono decyzję o wyborze placówki, wolą zostawić dzieci w...

13.11.2012

Budowa musi być zabezpieczona przed zimą

Budownictwo

Niezabezpieczenie budowy przed zimą może spowodować straty materiałowe, co narazi nas na niepotrzebne straty finansowe, przestrzega Daniel Cekała, ekspert firmy Lafarge. Niewłaściwie zabezpieczona na...

13.11.2012