Zachodniopomorskie inwestuje w gospodarkę wodną

Budownictwo

Ponad sto inwestycji, w tym odbudowę blisko 150 km wałów przeciwpowodziowych, realizuje w regionie zachodniopomorskim Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - poinformował we wtorek dziennikarzy jego...

07.11.2012

Bezpłatna pomoc prawna bez VAT

Wyłączenie z podatku od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie...

07.11.2012

Mniej chleba za pensję

Choć we wrześniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było o 1,6 proc. wyższe niż przed rokiem, to za średnią pensję można było kupić znacznie mniej podstawowych artykułów żywnościowych niż...

07.11.2012