Świadek pogrąża wójta oskarżonego o korupcję

Samorząd terytorialny

Główny świadek w procesie Wiesława G. wójta gminy Płaska, oskarżonego o żądanie 280 tys. zł łapówki i przyjęcie 120 tys. zł potwierdził w poniedziałek przed Sądem Rejonowym W Augustowie (Podlaskie),...

14.01.2013

Stołeczne licea niepokonane na maturze

Uczniowie warszawskich ogólniaków osiągają najlepsze wyniki na maturach. Aż jedenaście liceów z Warszawy znalazło się w dwudziestce najlepiej ocenianych pod tym względem szkół. - informuje Życie...

14.01.2013

Wlk. Brytania dojrzewa do dekryminalizacji narkotyków

Posiadanie i używanie narkotyków powinno być zdekryminalizowane, ponieważ karanie nie przyczynia się do zwalczania uzależnień i skazuje użytkowników na marginalizację - twierdzi międzypartyjna grupa...

14.01.2013

Jakość powietrza zagrożona przez produkcję biopaliw

Środowisko

Walka ze zmianami klimatycznymi poprzez produkcję większej ilości biopaliw może w rzeczywistości zwiększyć emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynić się do 1.400 przedwczesnych zgonów w Europie do...

14.01.2013

Komisja Europejska pyta o gaz łupkowy

Środowisko

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, m.in. gazu łupkowego. Wszyscy zainteresowani mogą przekazywać swoje opinie do 23 marca...

14.01.2013

ETPC za miesiąc zajmie się skargą ws. Katynia

Czy zbrodnię katyńską można uznać za zbrodnię wojenną? - na takie pytanie będzie musiała odpowiedzieć Rosja 13 lutego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Krewnych ofiar Katynia, poza polskim...

14.01.2013

Prezydium NRL o eWUŚ

Świadczeniodawca nieposiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może zapewnić lekarzowi wykonującemu zawód u tego świadczeniodawcy uprawnionemu do wystawiania recept na leki...

14.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski